Дегазатор за дизелово гориво

Някои видове двигатели, например Cummins, са оборудване с горивна апаратура тип дюза-помпа. При този вид захранване се образуват газове, които се изхвърлят заедно с обратния поток гориво. Обемът на газовете на дизеловото гориво е около 1000 пъти по-голям от обема им в течно състояние. Диференциалните датчици за проток, измерват както течната, така и газовата фаза като общ обем. При това измерването на обратния поток от двигателя към резервоара е съпроводено с грешки, до 40%, които водят до същите грешки при изчислението на моментното и общото реално потребление на двигателя.

Коефициентът на газоотделяне варира от около 10%, например за студен двигател на самосвал TR100, до около 40% за загрят двигател на самосвал тип Wabco510. Затова преди подаване за измерване на датчика, обратният поток трябва да се дегазира (деарерира). Дегазаторът разделя газовата от течната фаза. През обратният клапан газовата фаза се изхвърля в атмосферата.

Отделянето на газове е особено интензивно при преходните режими – рязко отпускане на педала на газта, рязко намаление на потреблението на двигателя.

За точно измерване на потреблението е необходимо отделяне на газовете преди измерването на обратния поток на горивото.

Дегазатор – външен вид

Виж описание на устройството: pasport_DG-1.5Lv2.0