Модул микроконтролер

Предназначение

Приемане на сигнали от сензори в индустриални инсталации, първична обработка на данните, предаване на събраните данни в локалната мрежа. Сигналите могат да бъдат аналогови, цифрови, серийни и други.

Модул микроконтролер – общ вид

Състав

 1. микропроцесорен модул

 2. Етернет модул

 3. основна платка със захранване

 4. входно изходни съединители

Версията на контролера SMC 15/30.1 има:

 1. 15 аналогови

 2. 30 цифрови входа

Версията на контролера SMC 15/20/4.1 има:

 1. 15 аналогови входа

 2. 20 цифрови входа

 3. 4 серийни трисигнални канала – вериги Tx, RX и TrD

 4. вграден часовник за реално време (RTC)

Корпус

Контролерът е разположен в пластмасов корпус с размери 120x157x60 mm. Предназначен е за монтаж на 35 мм DIN шина.

Възли

Стационарният микро-контролер включва следните възли. Виж илюстрация 2.

Възли на SMC

 1. микропроцесорна платка

 2. основна платка

 3. съединител IA1

 4. съединител IA2

 5. съединител IA3

 6. захранващ съединител

 7. ресет бутон

 8. възстановяем предпазител 300 мА

 9. индикаторни светодиоди

 10. DC/DC преобразувател, неизолиран

 11. съединител ID3

 12. съединител ID2

 13. съединител ID1

 14. Етернет съединител

 15. USB съединител

  PDF файл с описание на контролера: opisanie_smc