Бордови микрокомпютри

Разработени са за работа в изключителни тежки условия – вибрации, удари, прах, течаща вода и електромагнитни смущения.