Електронна везна за ГТЛ (гумено-транспортна лента)

Предимства

 • без механични конструкции
 • без заварки
 • без окабеляване
 • везна за всички фракции на цената на една механична везна за една лента

Функции на устройството

Електронната (програмна) лентова везна (кантар) може да се инсталира на всяка лента (ГТЛ, гумено-транспортна лента), захранвана с моно или трифазен асинхронен двигател. Специализирана електронна схема измерва прецизно активната мощност с честота до 4000 отчета в секунда. Допълнително програмно осигуряване във вградения сървър (embedded server), вграден в таблото позволява измерване на моментното натоварване (t/h) и общо преминалото през лентата количество материал. При обработката на първичните сигнали се получават данни за:

 1. моментно натоварване, t/h.
 2. продукция по периоди – смяна, ден, седмица, месец, година, сумарно, тонове
 3. времена – време на работа, време на престой, време на работа на празно, часа
 4. коефициент на използване, %
 5. енергия за тон транспортиран материал, kWh/t
 6. консумирана енергия – пълна, празна, общо, kWh
 7. състояние – спрян, стартов режим, празен ход, натоварване, претоварване, активирана защита, топлинно претоварване
 8. брой стартове, време от последния старт, време от последния стоп, интервали между стартовете
 9. тип на престоя – спиране от оператор, метал детектор, сработила защита, датчик за изместване
 10. тип на събитието – сработване на защитата, спиране от оператора, пуск, повторен пуск и др.

Централен контролер на везната за ГТЛ с лентов принтер

За наблюдение и измерване на една лента

Електроконтролер

Състав на устройството

 • универсален електроконтролер, на всеки двигател от наблюдаваните ГТЛ. Електроконтролерът може да наблюдава до 2 ГТЛ.
 • графичен дисплей, сензорен
 • датчик за изместване – опционален
 • предавател и антена за предаване на данните по Wi-Fi.

  Дисплей на оператора

Минимална конфигурация

Минималната конфигурация включва наблюдение на един двигател на транспортна лента. Състои се от изнесен панел, в който им вграден сървър и универсален електроконтролер. Електроконтролерът може да се включва към двигатели до 6 kW без допълнителни токови трансформатори. Виж. ил. 1

Оттук можете да изтеглите файл с кратко описание на устройството: везна_ГТЛ

Подробно техническо описание на устройството от тази връзка: паспорт_везна_ГТЛ

За кратка, с нищо необвързваща ви консултация – обадете се на тел.  0888 517 298