Оптоизолиран прецизен изправител

Предназначение

Устройството е предназначено за приемане на променливотокови (50÷60 Hz) аналогови сигнали от трансформаторни преобразуватели (токови или напреженови трансформатори) в индустриални инсталации. Осигурена е галванична изолация между сигналната и захранващата земя. Входните сигнали се изправят, филтрират и мащабират до ниво 0÷5 V.

Препоръчително ниво за проверка на мащаба е 80% от максималния входен сигнал на трансформаторния преобразовател. При нужда мащабния коефициент се променя чрез монтирания за всеки канал тример-потенциометър.

Устройството PRF 4.1 има четири галванично развързани аналогови канала.

Състав

 1. прецизен изправител

 2. изходен буфер

 3. галванично изолиран DC/DC захранващ модул

 4. входно изходни съединители

 5. корпус

Преобразователят е разположен e пластмасов корпус с размери 120x70x60 mm. Предназначен е за монтаж на 35 мм DIN шина.

Общ вид на PRF

Възли на устройството

Прецизният изправител-филтър включва следните възли:

 1. основна платка

 2. съединител S0/1

 3. съединител S2/3

 4. съединител Power In

 5. DC/DC преобразовател, галванично изолиран

 6. тример потенциометър за донастройка на мащаба

 7. прецизен изправител

 8. съединител C2/3

 9. съединтел C0/1

Файл с описание на устройството: opisanie_prf