4-елементна антена с кръгова поляризация

Предназначение

За предаване на глас или данни в диапазона 150 MHz. Показаната антена е проектирана за централна честота 161.41 MHz. Съгласуването на платната е с гама-елемент. Завъртането на фазата се осъществява със закъснителна линия – 75 Ohm с дължина ½ λ. Конструкцията е оптимизирана за покриване на сектор, в който се предават данни от подвижни обекти и са възможни отражения със завъртане на фазата на сигнала.

Външен вид. В условията на открит рудник.

Състав

Устройството се състои от:

  • елементи

  • носеща греда (трегер)

  • съгласуващи елементи

  • защитни кутии

  • съединител

  • антенен кабел

Диаграма на насоченост в хоризонталната и вертикалната равнина

 

PDF файл с описание на антената: pasport_4el_cross