5 елементна антена

Предназначение

За предаване на глас и данни в диапазона 150 MHz. Показаният на снимката екземпляр е проектиран за централна честота 161.00 MHz. Съгласуването е гама-елемент. Конструкцията е оптимизирана за максимално усилване в зададен сектор.

Външен вид. Инсталация в открит рудник

Ход на диаграмата на насоченост от честотата

PDF файл с описание на антената: pasport_5el