Бордов компютър за работа при тежки условия BMC-7HC

Предназначен за работа при особено тежки условия на открити и подземни рудници, строителни обекти, тежка строителна механизация.

Бордов микрокомпютър BMC-7HC (с отворен капак)

Състав на устройството:

 1. процесор Xtensa Dual-Core 32-bit
 2. 8 универсални канала. Цифров вход, цифров изход, токов кръг, аналогов вход до 12 разряда
 3. Wi-Fi предавател, 100 mW на 2.4 GHz
 4. вграден КСВ-метър на 2.4 GHz
 5. външна антена за работа в тежки условия, 1/4 λ
 6. сервизен течнокристален дисплей 16×2
 7. 11 светодиода за индикация
 8. SD карта
 9. RTC часовник
 10. USB порт
 11. 3 канален акселерометър-3 канален жироскоп
 12. захранващи блокове за 5 V и 3.3 V
 13. лят корпус
 14. гумени аморизатори
 15. 37-изводен съединител
 16. антенен N-съединител
 17. вход/изход за външен дисплей и клавиатура – сериен порт
 18. вход за одометър/скоростомер
 19. вход за импулсен датчик за ниво на горивото FLS-15
 20. вход за импулсен датчик за разход на гориво DG-1.5L
 21. изход за страничен дисплей SGD-155.3
 22. вход за датчик за тегло на товара OBS-2H
 23. вход за GPS датчик
 24. захранващ изходи 5V
 25. захранващи изходи 12 V

Параметри:

 1. процесор с тактова честота 160 MHz, 600 DMIPS
 2. две процесорни ядра
 3. 16 MB флаш памет
 4. EEPROM 2kB
 5. 512 kB SRAM памет
 6. 16 GB SD карта
 7. захранване от 10 до 58 VDC
 8. измерване на входни напрежения до 42 V
 9. потребление 1 W

Програмно осигуряване

 1. диагностичен порт – сериен и по USB
 2. команден интерпретатор
 3. меню система
 4. отдалечен достъп telnet
 5. отдалечено зареждане по Wi-Fi – OTA
 6. команда ping
 7. команда scan – сканиране на Wi-Fi мрежи
 8. сверяване на RTC часовника по ntp протокол
 9. контрол на изправността на антената и изходящата мощност
 10. работа като точка за достъп AP и Wi-Fi станция STA
 11. мониторна система за минна машина