Диспечерска станция

Диспечерската станция е предназначена за работа в системи за диспечиране или наблюдение надземни и подземни рудници и автоматизация на руднични инсталации. За работа при особено тежки условия – вибрации, запрашеност, големи надморски височини в непрекъснат 24-часов режим.

Състав на устройството

Състои се от:

 • сървър на приложение
 • дисплеен контролер и дисплеи, до 4 бр.
 • 8 портов мрежов концентратор
 • wi-fi маршрутизатор
 • външно запомнящо (архивиращо) устройство
 • блок периферни устройства (крейт)
 • непрекъсваемо захранване
 • панел за електрическа защита
 • принтери
 • радиочестотно и защитно заземяване

Спецификация на параметрите

параметърстойност
ПроизводителНОАК ЕООД, България, www.noac.biz
НаименованиеДиспечерска станция “SkyLinks-DS”
Назначениесъбиране и представяне на данни от бордовите микроконтролери, управление на преносната мрежа, генерация на отчети, предаване на системата в локална и глобална мрежа
Съставуправляващ компютър, блок периферни устройства, дисплеи, радиостанции, антени
Корпусиндустриално изпълнение, дефорсирано въздушно охлаждане
Приемане на даннитеWi-Fi 2.4 GHz, УКВ 150 MHz, GPRS, LTE
Предаване на даннителокална мрежа, интернет, корпоративни ERP системи
Програмно осигуряванеоперационна система Linux Ubuntu, Java виртуална машина, приложно програмно осигуряване SkyLinks
Тегло23 kg
Захранване220 V, 400 W
Обслужванеобучен персонал
Работна средаотоплявани помещения
Работна температураот -10ºC до +40º C

Блок с периферни устройства

Блокът с периферни устройства (крейт) се състои от:

 • радиостанции за обмен на данни, по една за всеки канал
 • радиостанция за гласов обмен, 4 честоти
 • модеми, по един за всеки даннов канал
 • нискочестотен усилвател
 • високоговорител
 • микрофонен пулт
 • непрекъсваемо захранване
 • дисплей 2×16
 • управляващ микроконтролер
 • пулт за управление
 • вграден КСВ-метър и ват-метър на 2.4 GHz
 • външни антени за работа в тежки условия
 • мачта

Сървърът има платка за отдалечено управление, независима от ОС и работеща по  IP мрежата. Налична е възможност за отдалечено зареждане, наблюдение, рестартиране. Могат да се наблюдават действията на оператора и при наличие на права – да се коригират.

Диспечерска станция – общ вид
Диспечерска станция с релейна мачта

Програмно осигуряване

Диспечерската станция изпълнява приложни програми, написани на програмния език „Java“. В  приложението са включени функции за:

 1. ситуационна карта в реално време
 2. контрол на транспорта
 3. контрол на багерите
 4. контрол на сонди, булдозери, спомагателна техника
 5. централна база от данни
 6. управление на работните номенклатури от обекти
 7. генерация на отчети, над 150 вида. Текстови, графични и статистически. Информацията се показва по смени, бригади, календарни периоди, видове  машини, производителност, категории престои и много други сечения.
 8. отдалечен достъп за потребители
 9. отдалечен достъп за обслужване
 10. меню система
 11. контрол на изправността на антените и контролерите
 12. диагностика на двигатели
 13. измерване на работни часове, престои, превозени товари, изминати километри, брой курсове
 14. контрол на горивото
 15. архивиране на параметрите
 16. обмен на данни с ERP система от по-горно ниво
 17. управление на качеството на полезното изкопаемо в реално време. Качеството може да е управлява по няколко параметъра – съдържание на вредни и полезни компоненти, вместващи скали, твърдост, смилаемост у други.
 18. контрол на производствените показатели по цехове, периоди, оператори и други.
 19. наблюдение на минни агрегати – трошачки, лентови везни, обогатително  оборудване, помпи
Управление на транспорта – вид на екрана
Централен компютър и блок периферни устройства
Мониторинг на трошачна инсталация
Наблюдение на флотационна фабрика

PDF файл с паспорт на диспечерската станция: passport_DS_BG.pdf