Диспечерска станция

За събиране и представяне на данни от бордовите микроконтролери, управление на преносната мрежа, генерация на отчети, предаване на системата в локална и глобална мрежа

Състав: управляващ компютър, блок периферни устройства, монитор

Приемане на данните по УКВ, SMS, GPRS, 2.4 GHz канал

Предаване на данните локална мрежа, интернет, корпоративни ERP системи

Програмно осигуряване: операционна система Linux Java виртуална машина, приложно програмно осигуряване SkyLinks

Тегло 23 кг

Захранване 220 V, 400 W

Работна среда: отоплявани помещения

Работна температура: от -10ºC до +40º C

Диспечерска станция

Паспорт на изделието: pasportDS