За фирмата

НОАК ЕООД е българска фирма, основана през 2000 г. Разработват се и се внедряват технически и програмни средства и системи за минната и строителната промишленост.