За фирмата

НОАК ЕООД е българска фирма, основана през 2000 г. Разработват се и се внедряват технически и програмни средства и системи за минната, строителната промишленост и селското стопанство. Фирмата наследява разработките и проектите на немската фирма „NOAC GmbH“, работила в България от 1991-ва до 2000-та година.

Всички представени продукти са собствени разработки и собствено производство. Високата надеждност на изделията се основава на специалните решения и големият опит, натрупан в работата при изключително тежки условия – кариери, химически комбинати, открити и даже подземни рудници.

Собственото производство позволява бързо обслужване и доставка на резервни части – от производителя. Собственото програмно осигуряване – адаптация към всяка особеност в работата на всеки един клиент.