Датчик за ниво на горивото

Датчик за ниво на дизелово гориво. Изпълнен е със степен на защита, която позволява употребата му в резервоари на тежки машини – минни, пътностроителни и други.

Външен вид на датчика за ниво тип FLS-15v2

Защитна глава на датчика. Позволява монтиране на датчици с дължина до 2.5 метра в условията на удари и вибрации.

Датчик за ниво на горивото, монтиран със защитна глава. Челен товарач Kawasaki 95ZV

Виж описание на датчика: pasport_FLS-15