Датчик за налягане в хидравличната система

Датчици за право и обратно налягане в хидроцилиндрите за повдигане на товара на ЧТ. Означени с червени стрелки

Датчикът (датчиците) се включва към хидравличната система за вдигане на стрелата или коша или вилиците. В режим на „вдигане“ се измерва налягането на хидравличното масло, подавано към хидроцилиндрите. Присъединяването се осъществява чрез преходник, изработен за конкретния модел машина и хидравличен маркуч. Преходникът осигурява и механичното закрепване.

За хидроцилиндрите на ЧТ се използват два датчика – на входа и на изхода на хидроцилиндъра. При мотокарите и самосвалите се използват хидравлични цилиндри с единично действие, затова се инсталира само един датчик.

параметър стойност
Материал на корпуса неръждаема стомана марка 316 L
Измервано налягане 0÷200 bar, за някои машини 0÷160 bar, 0..300 bar
Максимално допустимо налягане 320 bar
Налягане на разрушаване 1000 bar
Захранващо напрежение 8÷32 V
Изходен сигнал 4÷20 mA
Схема на свързване двупроводна
Нелинейност 0.25%
Точност 1.0 %
Температура на измерваната среда 0 … +80°C
Температура на околната среда 0 … +80°C
Температура на съхранение -20 … +80°C
Електрическо присъединяване DIN 175301-803 A, L-connector
Измервателно присъединяване G ¼, DIN 3852-E (челно уплътнение)