Електронна везна за ГТЛ

Предназначение на устройството

Електронната (програмна) лентова везна може да се инсталира на всяка лента, захранвана с моно или трифазен асинхронен двигател. Специализирана електронна схема измерва прецизно активната мощност с честота до 4000 отчета в секунда. Допълнително програмно осигуряване във вградения сървър (embedded server), вграден в таблото позволява измерване на моментното натоварване (t/h) и общо преминалото през лентата количество материал. При обработката на първичните сигнали се получават данни за:

 1. моментно натоварване, t/h.
 2. продукция по периоди – смяна, ден, седмица, месец, година, сумарно, тонове
 3. времена – време на работа, време на престой, време на работа на празно, часа
 4. коефициент на използване, %
 5. енергия за тон транспортиран материал, kWh/t
 6. консумирана енергия – пълна, празна, общо, kWh

 7. състояние – спрян, стартов режим, празен ход, натоварване, претоварване, активирана защита, топлинно претоварване

 8. брой стартове, време от последния старт, време от последния стоп, интервали между стартовете

 9. тип на престоя – спиране от оператор, метал детектор, сработила защита, датчик за изместване

 10. тип на събитието – сработване на защитата, спиране от оператора, пуск, повторен пуск и др.

Минимална конфигурация – дисплей и електроконтролер

 
Състав на устройството

 1. универсален електроконтролер, на всеки двигател от наблюдаваните ГТЛ. Електроконтролерът може да наблюдава до 3 ГТЛ.

 2. дисплей -цифров или графичен (опционален)

 3. датчик за изместване – опционален

 4. датчик за скорост на ГТЛ – опционален

 5. предаватели на данни по Ethernet кабел или Wi-fi.

Минимална конфигурация

Минималната конфигурация включва наблюдение на един двигател на транспортна лента. Състои се от изнесен панел, в който им вграден сървър и универсален електроконтролер. Електроконтролерът може да се включва към двигатели до 6 kW без допълнителни токови трансформатори. Виж. ил. 1

PDF файл с описание на устройството: passport_el_wezna