(български) Диспечерска станция

Спецификация

параметърстойност
Производител НОАК ЕООД, България, www.noac.biz
Наименование Диспечерска станция “SkyLinks-DS”
Назначение събиране и представяне на данни от бордовите микроконтролери, управление на преносната мрежа, генерация на отчети, предаване на системата в локална и глобална мрежа
Състав управляващ компютър, блок периферни устройства, дисплеи, радиостанции, антени
Корпус индустриално изпълнение, дефорсирано въздушно охлаждане
Приемане на данните УКВ, 2.4 Ghz, GPRS
Предаване на данните локална мрежа, интернет, корпоративни ERP системи
Програмно осигуряване операционна система Linux Ubuntu, Java виртуална машина, приложно програмно осигуряване SkyLinks
Тегло 23 kg
Захранване 220 V, 400 W
Обслужване обучен персонал
Работна среда отоплявани помещения
Работна температура от -10ºC до +40º C

Предназначение на устройството

Диспечерската станция е предназначена за работа в системи за диспечиране или наблюдение надземни и подземни рудници и автоматизация на руднични инсталации. За работа при особено тежки условия – вибрации, запрашеност, големи надморски височини в непрекъснат 24-часов режим.

Състав на устройството

Състои се от:

 • сървър на приложение
 • дисплеен контролер и дисплеи, до 4 бр.
 • 8 портов мрежов концентратор
 • wi-fi маршрутизатор
 • външно запомнящо (архивиращо) устройство
 • блок периферни устройства (крейт)
 • непрекъсваемо захранване
 • панел за електрическа защита
 • принтери
 • радиочестотно и защитно заземяване

Блок с периферни устройства

Блокът с периферни устройства (крейт) се състои от:

 • радиостанции за обмен на данни, по една за всеки канал
 • радиостанция за гласов обмен, 4 честоти
 • модеми, по един за всеки даннов канал
 • нискочестотен усилвател
 • високоговорител
 • микрофонен пулт
 • непрекъсваемо захранване
 • дисплей 2×16
 • управляващ микроконтролер
 • пулт за управление
 • вграден КСВ-метър и ват-метър на 2.4 GHz
 • външни антени за работа в тежки условия
 • мачта

Сървърът има платка за отдалечено управление, независима от ОС и работеща по IP мрежата. Налична е възможност за отдалечено зареждане, наблюдение, рестартиране. Могат да се наблюдават действията на оператора и при наличие на права – да се коригират.

Диспечерска станция – общ вид
Диспечерска станция с релейна мачта

Програмно осигуряване

Диспечерската станция изпълнява приложение, написано на „Jawa“. В приложението са включени функции за:

 1. ситуационна карта в реално време
 2. контрол на транспорта
 3. контрол на багерите
 4. контрол на сонди, булдозери, спомагателна техника
 5. централна база от данни
 6. управление на работните номенклатури от обекти
 7. генерация на отчети, над 130 вида. Текстови, графични и статистически. Информацията се показва по смени, бригади, календарни периоди, видове машини, производителност, категории престои и много други сечения.
 8. отдалечен достъп за потребители
 9. отдалечен достъп за обслужване
 10. меню система
 11. контрол на изправността на антените и контролерите
 12. диагностика на двигатели
 13. измерване на работни часове, престои, превозени товари, изминати километри, брой курсове
 14. контрол на горивото
 15. архивиране на параметрите
 16. обмен на данни с ERP система от по-горно ниво
 17. управление на качеството на полезното изкопаемо в реално време. Качеството може да е управлява по няколко параметъра – съдържание на вредни и полезни компоненти, вместващи скали, твърдост, смилаемост у други.
 18. контрол на производствените показатели по цехове, периоди, оператори и други.
 19. наблюдение на минни агрегати – трошачки, лентови везни, обогатително оборудване, помпи
Управление на транспорта – вид на екрана
Централен компютър и блок периферни устройства
Мониторинг на трошачна инсталация
Наблюдение на флотационна фабрика

PDF файл с паспорт на диспечерската станция: passport_DS_BG.pdf