Бордова везна за минен самосвал

Бордовата везна за рудничен самосвал е предназначена за:

  • измерване на текущото тегло в коша на самосвала на място и в движение.
  • откриване на натоварването и разтоварването
  • определяне на състоянието на самосвала – пълен, празен, движение, престой, товари се, разтоварва се
  • определяне на броя и теглото на всяка кофа
  • контрол на правилното натоварване по зададени норми за натоварване
  • контрол на изправността на амортисьорите (запълване с азот, запълване с масло, асиметрия, крайни позиции)
  • определяне на броя на курсовете (цикли на товарене / превоз / разтоварване
  • показване на параметрите на минни машини по време на натоварване, разтоварване и движение (опционално).
  • предаване на данните в диспечерска или регистрационна система (опционално)

Натоварване на самосвал Komatsu HD405 – 40-тонен

По време на движението на самосвала празен, везната автоматично се нулира. Когато самосвалът стои на наклонена площадка, автоматично се въвеждат корекции в теглото заради наклона. Ъгълът се изчислява по вградения инклинометър.

Виж паспорт на изделието: pasport_kantar

Статия с описание на формулата за измерване: dampers_scale_BG

Виж работа на везната по време на натоварване: видео

Виж работа на везната на място и в движение: видео