(български) Мониторна система за трошачна инсталация

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Системата е предназначена за наблюдение и управление на трошачно-пресевни инсталации в кариери и баластриери. Отчитат се:

 1. производството по фракции, стерилна порода
 2. общо подадено количество материал, рандеман
 3. времена, смени за работа
 4. престои
 5. разход на електроенергия общо и по фракции
 6. откази, аварийни събития и други

Наблюдава се оборудване от следните видове:

 • транспортни ленти – хоризонтални и наклонени
 • трошачки – конусни, челюстни и чукови
 • вибросита
 • бункери
 • електромагнитни или електрозадвижвани вибрационни дозатори
 • металдетектори
 • други машини с електрическо задвижване – моно или трифазно с произволна мощност

Оборудване на мониторната система

Състав на системата

 1. универсален електроконтролер, на всеки главен двигател от наблюдаваните машини.
 2. дисплей за оператора
 3. опционални датчици, за ниво на материала, защита, скорост на лента
 4. предаватели на данни по Ethernet кабел или Wi-fi.
 5. електротабла

Наблюдават се монофазни или трифазни двигатели на ниско или средно напрежение с произволна мощност. На основата на първичните сигнали за всеки електродвигател се изчисляват допълнителни величини.

 • състояние – спрян, стартов режим, празен ход, натоварване, претоварване, активирана защита, топлинно претоварване
 • брой стартове, време от последния старт, време от последния стоп, интервали между стартовете
 • работно време, време в празно състояние, време на престой, в часове
 • тип на събитието – сработване на защитата, спиране от оператора, пуск, повторен пуск и др.
 • консумирана енергия – пълна, празна, общо, kWh
 • моментна активна, реактивна и пълна мощност, VA
 • фактор на мощността, празен ход и натоварен, cos φ

Мнемосхема

Системата следи разхода на енергия и показателите за качеството на електрическата енергия (ПККЕ). Измерва се на входа на цялата инсталация. Наблюдават се величините:

 1. напрежение на входа на инсталацията, една фаза
 2. фактор на мощността, cos φ
 3. несиметрия на фазите на токовете
 4. хармоници в захранването
 5. пикове в захранването (spike)
 6. кратки отпадания в захранването (sags)

Индивидуално за всеки двигател се наблюдават:

 1. топлинна защита
 2. симетрия на захранващото напрежение, ток с обратна последователност
 3. прекъсване на фаза
 4. несинусоидалност
 5. заклинване на ротора
 6. пуск на две фази
 7. последователност на редуване на фазите

PDF файл с технически паспорт на изделието: passport_troshachka

PDF файл подробно описание на на изделието: teh_opisanie