(български) Графичен операторски дисплей

Устройството е предназначено за управление и диагностика на бордовите компютри в различни системи – кантари, диспечерски и мониторни. За предоставяне на оперативна информация към водача на машината в реално време.

Корпусът е разчетен за работа при особено тежки условия на открити рудници, кариери, строителни обекти и на земеделски машини. Устойчив на удари, прах и вибрации, смущения по захранващата мрежа.

Може да се извежда графична и текстова информация. Устройството има сензитивен екран. Виртуалните бутони са дублирани с физически, с които може да се работи тактилно, без отклоняване на вниманието на оператора.

Графичен дисплей за оператора

Устройството се монтира в кабината на водача. Регулира се наклонът по хоризонталната ос. Има ръчна и автоматична регулировка на осветеността на екрана.

Устройството има версия за панелен монтаж.

Можете да изтеглите паспорта на изделието с технически подробности от тази връзка.