Бордов микроконтролер за тежки машини БМК-5.3

Бордовият микрокомпютър версия 5.3 е предназначен за изграждане на системи за автоматизация и мониторинг на руднични машини – диспечерски системи, системи за мониторинг на машини, бордови контролери, бордови везни, контролери на гориво, налягане на гумите и други параметри.

Външен вид на устройството с изнесен дисплей и микрофон

Състав

Устройството се състои от:

 • микропроцесорен модул

 • входно-изходна платка

 • вграден радиомодул

 • радиомодем

 • вграден НЧ усилвател

 • вграден микрофонен усилвател

 • часовник за реално време

 • температурен сензор

 • инклинометър

 • НЧ комутатор

 • изнесен дисплей с бутонна клавиатура

 • вътрешни разширителни портове

 • съединители

 • корпус с гумени амортизатори

 • стойка

 • захранващ блок

  Дисплей на водача

Микропроцесорният модул има следните възли:

 • процесор Intel N80C188XL20

 • работна на честота 20 МHz

 • оперативна памет 128 kB

 • 512 kB енергонезависима (flash) памет

 • 1 x RS232 диагностичен порт

  PDF файл с паспорт на изделието: pasport_bmk5.3