Бордов микроконтролер за тежки машини БМК-5.3

Бордовият микрокомпютър версия 5.3 е предназначен за изграждане на системи за автоматизация и мониторинг на руднични машини – диспечерски системи, системи за мониторинг на машини, бордови контролери, бордови везни, контролери на гориво, налягане на гумите и други параметри.

Външен вид на устройството с изнесен дисплей и микрофон

Състав

Устройството се състои от:

 • микропроцесорен модул
 • входно-изходна платка
 • вграден радиомодул
 • радиомодем
 • вграден НЧ усилвател
 • вграден микрофонен усилвател
 • часовник за реално време
 • температурен сензор
 • инклинометър
 • НЧ комутатор
 • изнесен дисплей с бутонна клавиатура
 • вътрешни разширителни портове
 • съединители
 • корпус с гумени амортизатори
 • стойка
 • захранващ блок

  Дисплей на водача

Микропроцесорният модул има следните възли:

 • процесор Intel N80C188XL20
 • работна на честота 20 МHz
 • оперативна памет 128 kB
 • 512 kB енергонезависима (flash) памет
 • 1 x RS232 диагностичен портPDF файл с паспорт на изделието: pasport_bmk5.3